Bannerlogga

MARI SCHAUB tog sin jur. kand. vid Stockholms universitet 1988. Sedan 1995 är Mari ledamot av advokatsamfundet och har därefter haft verksamhet i olika former.

Mari arbetar med alla typer av brottmål, såväl som försvarare som målsägandebiträde. Uppdrag som särskild företrädare för barn och offentligt biträde åtar sig Mari gärna.

Mari anlitas ofta som rådgivare inom området ekonomisk familjerätt särskilt avseende frågor om arv, gåvor och bodelning. Hon har lång erfarenhet av att vara boutredningsman och bodelningsman.

Kort sagt Mari är en äkta humanjurist.