Bannerlogga

FÖRSVARARE – kan du behöva om du är misstänkt för brott eller åtalad. En försvarare kan vara antingen offentlig (då står staten för arvodet) eller privat (då betalar klienten ur egen ficka). Den som är frihetsberövad, alltså anhållen eller häktad, har alltid rätt till offentlig försvarare. Detsamma gäller misstänkt för ett brott som kan ge sex månaders fängelse eller mera.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE – Offrets egen advokat, målsägandebiträdet, är ett offentligt betalt ombud som tillvaratar dina intressen under polisutredningen och rättegången, framför krav på skadestånd m.m.