Bannerlogga
HÄSTJURIDIK

Mari Schaub har ett gedigt hästintresse och arbetar gärna med juridiska frågor hänförliga till hästar och hästsport av alla slag. Du kan få hjälp både inför tex ett hästköp eller i allahanda tvister som kan uppstå kring hästar och hästhantering. Om du vill ha hjälp att utforma ett avtal så är du såklart välkommen.
Hästar är känsliga individer med personliga egenskaper men ses som ”saker” i lagens mening. Tips: Var noga med information både om du skall sälja eller köpa häst och tänk på att olika lagstiftning gäller vid köp av privatperson och av näringsidkare (förmedlare, uppfödare och hästhandlare)

Om du köper häst undvik att byta försäkringsbolag då det annars finns risk för att bolaget hävdar att fel fanns vid införsäkringen och då riskerar du att inte få ut ersättning för skada.